bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

POVERILAC

DUŽNIK

ODG. LICA UKUPAN IZNOS DUGA

DSD EUROLINE d.o.o.
Beograd

Datum objavljivanja: 27.12.2010.
Datum prijave: 16.12.2010.

FERŠPED DD
Celje, Slovenija
Jager Jerner
650,00 EUR
Potraživanja su nastala 
(dospeće) 30.03.2010. godine

NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo DSD EUROLINE d.o.o

Štampa El. pošta