bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

POVERILAC

DUŽNIK

ODG. LICA UKUPAN IZNOS DUGA

H&H TRANSPORT d.o.o.
Tornjoš

Datum objavljivanja: 31.12.2010.
Datum prijave: 23.12.2010.

UNILOG d.o.o.
Beograd
Nenad Zonjić
188.720,00 RSD
Potraživanja su nastala 
(dospeće) 13.11.2010. godine

NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo H&H TRANSPORT d.o.o

Štampa El. pošta