bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

POVERILAC

DUŽNIK

ODG. LICA UKUPAN IZNOS DUGA

H&H TRANSPORT d.o.o.
Tornjoš

Datum objavljivanja: 31.12.2010.
Datum prijave: 23.12.2010.

LINOR LOGISTIK d.o.o.
Subotica
Vesna Miljenović
110.906,00 RSD
Potraživanja su nastala 
(dospeće) 18.10.2010. godine

NAPOMENA: Za tačnost  prijavljenih podataka odgovara isključivo H&H transport d.o.o.

Štampa El. pošta