bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

POVERILAC

DUŽNIK

ODG. LICA UKUPAN IZNOS DUGA

PARTNER-
-TRANS 2 d.o.o.
Novi Sad

Datum objavljivanja: 01.02.2011.
Datum prijave: 21.01.2011.

SAMATIC-TRANS d.o.o.
Novi Sad
Nataša Matić
44.840,00 RSD
Potraživanja su nastala 
(dospeće) 05.12.2010. godine

NAPOMENA: Za tačnost  prijavljenih podataka odgovara isključivo Partnertrans 2 d.o.o.

Štampa El. pošta