bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

POVERILAC

DUŽNIK

ODG. LICA UKUPAN IZNOS DUGA

MARKO TRANS CARGO d.o.o.
Beograd

Datum objavljivanja: 04.02.2011.
Datum prijave: 27.01.2011.

EURO STAN d.o.o.
Aleksinac
Slađana Majstorović
ukupan dug 85.941, 60 RSD,
plaćeno 7.000,00 RSD,
ostalo 78.941, 60 RSD
Potraživanja su nastala 
(dospeće) 28.11.2010. godine

NAPOMENA: Za tačnost  prijavljenih podataka odgovara isključivo Marko Trans Cargo d.o.o.

Štampa El. pošta