bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

POVERILAC

Datum objavljivanja: 07.02.2011.
Datum prijave: 27.01.2011.

PANEKSPRES d.o.o.
Lučani

DUŽNIK

ODG. LICA

UKUPAN IZNOS DUGA

G&T FRUITS d.o.o.
Niš
Igor Tasić
106.640,00 RSD
Potraživanja su nastala 
(dospeće) 09.01. i 17.03.2010. godine

NAPOMENA: Za tačnost  prijavljenih podataka odgovara isključivo PANEKSPRES d.o.o.

Štampa El. pošta