bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

POVERILAC

Datum objavljivanja: 08.02.2011.
Datum prijave: 28.01.2011.

MARTI TRANS d.o.o.
Beograd

DUŽNIK

ODG. LICA

UKUPAN IZNOS DUGA

HAND-PROM d.o.o.
Guča
Mihailo Protić
190.871,00 RSD
Potraživanja su nastala 
(dospeće) 17.09.2010. godine

NAPOMENA: Za tačnost  prijavljenih podataka odgovara isključivo MARTI TRANS d.o.o.

Štampa El. pošta