bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

POVERILAC

Datum objavljivanja: 08.02.2011.
Datum prijave: 28.01.2011.

PANEKSPRES d.o.o.
Lučani

DUŽNIK

ODG. LICA

UKUPAN IZNOS DUGA

TRANS AGENCY o.d.
Čačak
Slobodan Batinić
104.000,00 RSD
Potraživanja su nastala 
(dospeće) 28.03.2007. godine

NAPOMENA: Za tačnost  prijavljenih podataka odgovara isključivo PANEKSPRES d.o.o.

Štampa El. pošta