bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

POVERILAC

Datum objavljivanja: 17.02.2011.
Datum prijave: 03.02.2011.

MANKOM PETROVIĆ d.o.o.
Ada

DUŽNIK

ODG. LICA

UKUPAN IZNOS DUGA

REMIKO d.o.o.
Pančevo
Kojo Repac
128.594,46 RSD
Potraživanja su nastala 
(dospeće) 26. i 27.11.2010. godine

NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo MANKOM PETROVIĆ d.o.o.

Štampa El. pošta