bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

POVERILAC

Datum objavljivanja: 18.02.2011.
Datum prijave: 11.02.2011.

INTER LUTA d.o.o.
Beograd

DUŽNIK

ODG. LICA

UKUPAN IZNOS DUGA

SLOCOM d.o.o.
Štempeter pri Gorici, Slovenija
Bojan Pelicon
830,00 EUR
Potraživanja su nastala 
(dospeće) 08.01.2011. godine

NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo INTER LUTA d.o.o.

Štampa El. pošta