bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

POVERILAC

Datum objavljivanja: 22.02.2011.
Datum prijave: 27.01.2011.

PANEKSPRES d.o.o.
Lučani

DUŽNIK

ODG. LICA

UKUPAN IZNOS DUGA

VIP CHAUFFEUR d.o.o.
Novi Beograd
Ivica Petrović
183.816,00 RSD
Potraživanja su nastala 
(dospeće) 31.05.2010. godine

NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo Panekspres d.o.o.

Štampa El. pošta