U postupku

Napisano .

POVERILAC

Datum objavljivanja: 28.02.2011.
Datum prijave: 21.02.2011.

Evrokom Jelenča d.o.o.
Šabac

DUŽNIK

ODG. LICA

UKUPAN IZNOS DUGA

DELFIX d.o.o.
Beograd
Nadežda Petković
135.120,00 RSD
Potraživanja su nastala 
(dospeće) 20.12.2010. godine

NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo Evrokom Jelenča d.o.o.

Štampa