bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

POVERILAC

Datum objavljivanja: 09.03.2011.
Datum prijave: 01.03.2011.

Evrokom Jelenča d.o.o.
Šabac

DUŽNIK

ODG. LICA

UKUPAN IZNOS DUGA

DELFIX d.o.o.
Beograd
Nadežda Petković
227.363,06 RSD
Potraživanja su nastala 
(dospeće) 22.01.2011. godine

NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo Evrokom Jelenča d.o.o.

Štampa El. pošta