bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

POVERILAC

Datum objavljivanja: 16.03.2011.
Datum prijave: 07.03.2011.

Dalibrant trans d.o.o.
Dimitrovgrad

DUŽNIK

ODG. LICA

UKUPAN IZNOS DUGA

ŠPEDEXPRES SR
Zrenjanin
Miloš Radišić
33.790,00 RSD
Potraživanja su nastala 
(dospeće) 27.02.2010. godine

NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo Dalibrant trans d.o.o.

Štampa El. pošta