bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

POVERILAC

Datum objavljivanja: 30.03.2011.
Datum prijave: 23.03.2011.

Gomid d.o.o.
Ivanjica

DUŽNIK

ODG. LICA

UKUPAN IZNOS DUGA

DS TRANSPORT-SAMIR PEZIĆ SP
Jesenice, Slovenija
Samir Pezić

1,600.00 EUR

Potraživanja su nastala 
(dospeće) 17.10.2010. i 20.10.2010. godine

NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo Gomid d.o.o.

Štampa El. pošta