bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

POVERILAC

Datum objavljivanja: 04.04.2011.
Datum prijave: 28.03.2011.

Mivex d.o.o.
Čačak

DUŽNIK

ODG. LICA

UKUPAN IZNOS DUGA

SELEN LOGISTIKA DOO
Maribor, Slovenija
/

540.00 EUR

Potraživanja su nastala 
(dospeće) 09.08.2010. godine

NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo Mivex d.o.o.

Štampa El. pošta