bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

POVERILAC

Datum objavljivanja: 04.04.2011.
Datum prijave: 28.03.2011.
 

Mivex d.o.o.
Čačak

  

DUŽNIK

ODG. LICA

UKUPAN IZNOS DUGA

MINITRANSPORT S.R.L.
Campogalliano, Italy
/

1.335.00 EUR

Potraživanja su nastala 
(dospeće) 14.12.2009. godine

  NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo Mivex d.o.o.

Štampa El. pošta