bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

POVERILAC

Datum objavljivanja: 06.04.2011.
Datum prijave: 29.03.2011.

SMILJANIĆ-KOMERC d.o.o.
Požega

DUŽNIK

ODG. LICA

UKUPAN IZNOS DUGA

LOKATOR d.o.o.
Zagreb, Hrvatska
- 2.400,00 EUR
Potraživanja su nastala 
(dospeće) 17.01.2011. godine

NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo SMILJANIĆ-KOMERC d.o.o

Štampa El. pošta