bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

POVERILAC

Datum objavljivanja: 07.04.2011.
Datum prijave: 31.03.2011.

DIBEX d.o.o.
Kanjiža

DUŽNIK

ODG. LICA

UKUPAN IZNOS DUGA

CLON 08 d.o.o.
Kanjiža
Dragan Grbić
257.770,00 RSD
Potraživanja su nastala 
(dospeće) 15.09., 30.09, i 12.10.2010. godine

NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo DIBEX d.o.o

Štampa El. pošta