bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

POVERILAC

Datum objavljivanja: 07.04.2011.
Datum prijave: 31.03.2011.

ŠPEDAN d.o.o.
Beograd

DUŽNIK

ODG. LICA

UKUPAN IZNOS DUGA

ALULINE d.o.o.
Pančevo
Jorg Willem ter Maat
514.775,00 RSD
Potraživanja su nastala 
(dospeće) 09.12.10., 05.01., 09.01., 20.01., 29.01., i 23.02.2011. godine

NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo ŠPEDAN d.o.o

Štampa El. pošta