bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

POVERILAC

Datum objavljivanja: 11.04.2011.
Datum prijave: 04.04.2011.

ND Trans d.o.o.
Subotica

DUŽNIK

KONTAKT

UKUPAN IZNOS DUGA

LOKATOR d.o.o.
Zagreb, Hrvatska
Ivo Martinović
2,000.00 EUR
Potraživanja su nastala 
(dospeće) 01.03.2011. godine

NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo ND TRANS d.o.o

Štampa El. pošta