bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

POVERILAC

Datum objavljivanja: 18.04.2011.
Datum prijave: 11.04.2011.

ŠPEDAN d.o.o.
Beograd

DUŽNIK

ODG. LICA

UKUPAN IZNOS DUGA

ALULINE d.o.o.
Pančevo
Jorg Willem ter Maat
286.050,00 RSD
Potraživanja su nastala 
(dospeće) 02.03.2011, i 07.03.2011. godine

NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo ŠPEDAN d.o.o

Štampa El. pošta