bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

POVERILAC

Datum objavljivanja: 29.04.2011.
Datum prijave: 19.04.2011.

ĐERMAN d.o.o.
Futog

DUŽNIK

ODG. LICA

UKUPAN IZNOS DUGA

AGIS-AGROINDUSTRIJA d.o.o.
Novi Sad
Tihomir Dunđerski
45.100,00 RSD
Potraživanja su nastala 
(dospeće) 01.07.2008. godine

NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo ĐERMAN d.o.o

Štampa El. pošta