bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

POVERILAC

Datum objavljivanja: 17.05.2011.
Datum prijave: 06.05.2011.

Full Šped d.o.o.
Niš

DUŽNIK

Kontakt

UKUPAN IZNOS DUGA

INCANTO GROUP S.R.L.
Jesce, Italija
Paolo Cernitore
4,425.00 EUR
Potraživanja su nastala 
(dospeće) 28.01.2011. godine

NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo FULL ŠPED d.o.o

Štampa El. pošta