bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

POVERILAC

Datum objavljivanja: 18.05.2011.
Datum prijave: 11.04.2011.

Magazin Transport
d.o.o.
Kruševac

DUŽNIK

Kontakt

UKUPAN IZNOS DUGA

INCANTO GROUP S.R.L.
Jesce, Italija
Paolo Cernitore
4,400.00 EUR
Potraživanja su nastala 
(dospeće) 30.01.2011. i 06.02.2011. godine

NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo MAGAZIN TRANSPORT d.o.o

Štampa El. pošta