bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

POVERILAC

Datum objavljivanja: 25.05.2011.
Datum prijave: 17.05.2011.

Global-Log d.o.o.
Tornjoš

DUŽNIK

ODG. LICA

UKUPAN IZNOS DUGA

STARTING POINT d.o.o.
Niš
Zoran Milutinović
38.352,90 RSD
Potraživanja su nastala 
(dospeće) 28.03.2011. godine

NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo GLOBAL-LOG d.o.o

Štampa El. pošta