bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

POVERILAC

Datum objavljivanja: 01.06.2011.
Datum prijave: 25.05.2011.

Dunetrans d.o.o.
Bačka Palanka

DUŽNIK

ODG. LICA

UKUPAN IZNOS DUGA

INTERSPED RS S.R.O.
Žilina, Slovakia
/
2,000.00 EUR
Potraživanja su nastala 
(dospeće) 22.03.i 31.03.2011. godine

NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo Dunetrans d.o.o

Štampa El. pošta