bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

POVERILAC

Datum objavljivanja: 21.06.2011.
Datum prijave: 13.06.2011.

Premija d.o.o.
Novi Pazar

DUŽNIK

KONTAKT

UKUPAN IZNOS DUGA

LOKATOR d.o.o.
Zagreb, Hrvatska
Damir Papuga
2,900.00 EUR
Potraživanja su nastala 
(dospeće) 09.01. i 12.01.2011. godine

NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo PREMIJA d.o.o

Štampa El. pošta