bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

POVERILAC

Datum objavljivanja: 21.06.2011.
Datum prijave: 13.06.2011.

Net Trans d.o.o.
Novi Sad

DUŽNIK

KONTAKT

UKUPAN IZNOS DUGA

SOLAR POLSKA Sp z.o.o.
Gdansk, Poljska
Magdalena Pasieu
1,400.00 EUR
Potraživanja su nastala 
(dospeće) 24.12.2010. godine

NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo NET TRANS d.o.o

Štampa El. pošta