bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

POVERILAC

Datum objavljivanja: 21.06.2011.
Datum prijave: 13.06.2011.

Net Trans d.o.o.
Novi Sad

DUŽNIK

ODGOVORNO LICE

UKUPAN IZNOS DUGA

LINOR LOGISTIK d.o.o.
Subotica
Vesna Miljenović
91.104,00 RSD
Potraživanja su nastala 
(dospeće) 20.09. i 10.10.2010. godine

NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo NET TRANS d.o.o

Štampa El. pošta