bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

POVERILAC

Datum objavljivanja: 21.06.2011.
Datum prijave: 13.06.2011.

Mrežnica Export d.o.o.
S. Banovci

DUŽNIK

KONTAKT

UKUPAN IZNOS DUGA

INTERSPED RS
Zilina, Slovačka
Robert Kasman
600.00 EUR
Potraživanja su nastala 
(dospeće) 09.05.2011. godine

NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo MREŽNICA EXPORT d.o.o

Štampa El. pošta