bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

POVERILAC

Datum objavljivanja: 21.06.2011.
Datum prijave: 13.06.2011.

Magazin Transport d.o.o.
Kruševac

DUŽNIK

KONTAKT

UKUPAN IZNOS DUGA

PNEUS INDUSTRIA
Catania, Italija
Frančeska/Viktoria
2,200.00 EUR
Potraživanja su nastala 
(dospeće) 27.11.2008. godine

NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo MAGAZIN TRANSPORT d.o.o

Štampa El. pošta