bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

POVERILAC

Datum objavljivanja: 30.06.2011.
Datum prijave: 21.06.2011.

Net Trans d.o.o.
Novi Sad

DUŽNIK

KONTAKT

UKUPAN IZNOS DUGA

INTERSPED RS S.R.O.
Žilina, Slovakia
Kasman Robert
2,400.00 EUR
Potraživanja su nastala 
(dospeće) 03.02.i 17.05.2011. godine

NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo Net Trans d.o.o

Štampa El. pošta