bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

POVERILAC

Datum objavljivanja: 11.07.2011.
Datum prijave: 01.07.2011.

Marko Trans Cargo d.o.o.
Beograd

DUŽNIK

ODG.LICE

UKUPAN IZNOS DUGA

TRANSPORT KOMERC MT d.o.o.
Beograd
Milanka Jovanović
55.752,06 RSD
Potraživanja su nastala 
(dospeće) 14.04.2011. godine

NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo Marko Trans Cargo d.o.o

Štampa El. pošta