bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

POVERILAC

Datum objavljivanja: 11.07.2011.
Datum prijave: 01.07.2011.

Partnertrans 2 d.o.o.
Novi Sad

DUŽNIK

KONTAKT

UKUPAN IZNOS DUGA

BK TREJD d.o.o.
Istočno Sarajevo
/
2,000.00 EUR
Potraživanja su nastala 
(dospeće) 10.05.2011. godine

NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo PARTNERTRANS 2 d.o.o

Štampa El. pošta