bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

DUŽNIK

INTERSPED RS

Zilina, Slovačka

Datum objavljivanja: 28.07.2011. POVERILAC KONT. OSOBA DUŽNIKA
UKUPAN IZNOS DUGA
Sandex d.o.o.
N. Žednik
Robert 800.00 EUR
Datum prijave: 18.07.2011 Potraživanja su nastala 
(dospeće) 06.05.2011. godine

NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo SANDEX d.o.o

Štampa El. pošta