bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

DUŽNIK

INTERSPED RS S.R.O.
Zilina, Slovačka

Datum objavljivanja: 11.10.2011. POVERILAC KONTAKT LICE DUŽNIKA
UKUPAN IZNOS DUGA
Dragović transport d.o.o.
Smederevo
Robert Kasman
2,800.00 EUR
Datum prijave: 04.10.2011. Potraživanja su nastala 
(dospeće) 24. i 25.03.2011. godine

NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo DRAGOVIĆ TRANSPORT d.o.o

Štampa El. pošta