bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

DUŽNIK

UNILOG d.o.o.
Beograd

Datum objavljivanja: 11.10.2011. POVERILAC OVLAŠĆENO LICE DUŽNIKA
UKUPAN IZNOS DUGA
Perić Trans Company d.o.o.
Beograd
Nenad Zonjić
159.872,00 RSD
Datum prijave: 28.09.2011. Potraživanja su nastala 
(dospeće) 14.07.11. godine

NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo PERIĆ TRANS COMPANY d.o.o

Štampa El. pošta