bsec urta105  uetr  komora logo 48
mt zabrane baner 728

DELATNOST

Poslovno udruženje "Međunarodni transport" može da obavlja one aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruženja utvrđeni Statutom.

Osnovna delatnost Udruženja je 9411 - Delatnost poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca.

Udruženje predstavlja i zastupa svoje članove u međunarodnim i regionalnim organizacijama, kao i nacionalnim privrednim organizacijama i institucijama, državnim organima, medijima itd.

Svojim članovima, Udruženje pruža brojne pogodnosti, pravne i stručne usluge i informacije.

Štampa El. pošta