bsec urta105  uetr  komora logo 48
mt zabrane baner 728

LOI MACRON - USLUGA ZASTUPANJA SRPSKIH FIRMI U FRANCUSKOJ

Loi Macron, francuski zakon koji reguliše obaveze poslodavca koji svoje zaposlene šalje na rad u tu zemlju stupio je na snagu 1. jula 2017. godine. Zakon se odnosi na vozače koji obavljaju međunarodni prevoz, i to bilateralni, za i iz trećih zemalja i kabotažu. Po ovom zakonu, svaki strani radnik na teritoriji Francuske mora biti izjednačen u smislu naknade sa francuskim radnikom, za vreme provedeno na teritoriji Francuske, a od poslodavca koji je radnika uputio na put u Francusku se očekuje da to i dokaže.

Imajući u vidu da poslodavci koji upućuju radnike u Francusku moraju odrediti svog predstavnika u Francuskoj, koji će biti zadužen za komunikaciju sa nadležnim organima i telima za kontrolu, Udruženje je zaključilo ugovor sa francuskom firmom MOVE EXPERT i tako obezbedilo da srpski prevoznici, uz posredovanje Udruženja, zaključe ugovor o zastupanju u Francuskoj sa ovom firmom.

Zahtev za posredovanje, kao i dodatna uputstva za njegovo popunjavanje možete preuzeti  OVDE. Cenovnik usluga možete preuzeti OVDE. Cenovnik se odnosi na broj sertifikata a po svakom vozaču idu 2 sertifikata godišnje!

Štampa El. pošta