bsec urta105  uetr  komora logo 48

USLUGA VOĐENJA EVIDENCIJE O RADNOM VREMENU VOZAČA

S obzirom da prema Pravilniku o evidenciji radnog vremena člana posade vozila, prevoznici imaju obavezu vođenja evidencija o radu vozača, Udruženje je proširilo ponudu svojih usluga koje su u vezi sa obavezama prevoznika koje proizilaze upravo iz pomenutog zakona i njegovih podzakonskih akata. Usluga se odnosi na obradu i analizu podataka sa tahografskih listića, kartica vozača i iz memorije digitalnog tahografa i vođenje evidencija o radnom vremenu vozača, pod najpovoljnijim uslovima i uz pravnu pomoć iz oblasti pomenutog zakona. Zakonske obaveze prevoznika obuhvaćene ponudom su:

 • preuzimanje podataka sa kartica vozača i iz memorije digitalnog tahografa
 • skeniranje tahografskih listića u prostorijama prevoznika
 • obradu i analizu podataka o aktivnostima vozača softverom TIS Web 
 • izradu izveštaja o aktivnostima vozača koji se elektronskim putem dostavljaju prevozniku, i to sledećih izveštaja:
  • Protokol aktivnosti vozača
  • Prekršaji vozača
  • Pismo vozaču
  • Linearni grafikon aktivnosti

Štampa El. pošta

LOI MACRON - USLUGA ZASTUPANJA SRPSKIH FIRMI U FRANCUSKOJ

Loi Macron, francuski zakon koji reguliše obaveze poslodavca koji svoje zaposlene šalje na rad u tu zemlju stupio je na snagu 1. jula 2017. godine. Zakon se odnosi na vozače koji obavljaju međunarodni prevoz, i to bilateralni, za i iz trećih zemalja i kabotažu. Po ovom zakonu, svaki strani radnik na teritoriji Francuske mora biti izjednačen u smislu naknade sa francuskim radnikom, za vreme provedeno na teritoriji Francuske, a od poslodavca koji je radnika uputio na put u Francusku se očekuje da to i dokaže.

Imajući u vidu da poslodavci koji upućuju radnike u Francusku moraju odrediti svog predstavnika u Francuskoj, koji će biti zadužen za komunikaciju sa nadležnim organima i telima za kontrolu, Udruženje je zaključilo ugovor sa francuskom firmom MOVE EXPERT i tako obezbedilo da srpski prevoznici, uz posredovanje Udruženja, zaključe ugovor o zastupanju u Francuskoj sa ovom firmom.

Zahtev za posredovanje, kao i dodatna uputstva za njegovo popunjavanje možete preuzeti  OVDE. Cenovnik usluga možete preuzeti OVDE. Cenovnik se odnosi na broj sertifikata a po svakom vozaču idu 2 sertifikata godišnje!

Štampa El. pošta

UGOVOR IZMEĐU MOL SERBIA I UDRUŽENJA


Postovani clanovi, zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da je nakon duzeg perioda pregovaranja Udruzenje potpisalo Ugovor o poslovno tehnickoj saradnji sa MOL Serbia kojim su za clanove Udruzenja ugovorene posebne pogodnosti za kupovinu goriva na MOL benzinskim stanicama u Srbiji. Oko svih detalja možete nas kontaktirati. Uz zaista konkurentnu cenu, koju do sada prevoznici nisu mogli da ostvare na MOL-ovim stanicama u Srbiji, ugovoreno je i odlozeno plaćanje i to tako da se fakturisanje vrši na 15-odnevnom nivou a valuta plaćanja je 30 dana. O kvalitetu MOL-ovog goriva je nepotrebno pisati jer i sami znate koliko je ovo gorivo traženo.

Nastavi sa čitanjem

Štampa El. pošta

OBUKA "Raspodela, kriterijumi i način dodela dozvola za međunarodni transport"

Za donošenje dobrih poslovnih odluka i u pravo vreme za planiranje poslovanja, izbegavanje grešaka u postupcima podnošenja zahteva za dodelu dozvola, njihovom korišćenju i kasnije razduženju, neophodno je dobro poznavanje i razumevanje odredbi Uredbe o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima. Poznavanje odredbi ovog, za nas možda i najvažnijeg propisa olakšava i proces donošenja zajedničkih, odnosno opštih odluka kao što su odluke vezane za neophodnost donošenja njegovih izmena i dopuna i parametre raspodele.

Kome je namenjena ova obuka?

- Obuka je namenjena pre svega vlasnicima ili direktorima, odnosno donosiocima odluka u transportnim firmama, a zatim i zaposlenima koji rade na poslovima vezanim za zaduženje i razduženje dozvola, prijave i odjave vozila i vozača, numeraciju sertifikata.


PROGRAM OBUKE:

1. REGULATORNI OKVIR   5. UTVRĐIVANJE POJEDINAČNOG PLANA RASPODELE
   a.multilaterala      a. zahtev
   b. bilaterala      b. fiksni deo (pojedinačne i vremenske dozvole)
   c. domaći propisi      c. promenljivi deo (pojedinačne i vremenske dozvole)
2. OSNOVNI PRINCIPI   6. PREUZIMANJE I RAZDUŽENJE DOZVOLA
   a. glane karakteristike sistema      a. maksimalno kod prevoznika
   b. godišnji kontingenti dozvola      b. na raspolaganju
   c. raspodela godišnjih kontingenata      c. zahtevi
   d. opšti i posebni plan raspodele      d. razduženja
   e. kriterijumi raspodele   7. REVIZIJE
   f. plan raspodele pojedinačnih, CEMT i vremenskih dozvola   8. CEMT DOZVOLE
   g. revizije      a. zahtev
3. PRIJAVA VOZAČA I VOZILA, NACIONALNA NUMERACIJA SERTIFIKATA      b. fiksni deo (matrica pondera)
4. UPARIVANJE I BODOVANJE VOZILA      c. promenljivi deo (kriterijumi, redosled)
       d. translacija
       e. liste čekanja
       f. korišćenje CEMT dozvola 

TERMINI ODRŽAVANJA OBUKE

Obuka je jednodnevna i sprovodi se na sledeći način:

I blok od 08:30h do 12:30h               pauza 60min.                    II blok od 13:30h do 17:30h

Dan održavanja obuke određivaće se prema zahtevima prijavljenih kandidata.

GRUPE:

Obuka će se sprovoditi za grupe od 3 do 5 kandidata i to:
• u prostorijama Udruženja: najmanje 3, najviše 5 kandidata,
• u prostorijama prevoznika: najviše 5 kandidata.

CENA OBUKE:

  u prostorijama Udruženja
radni rad u dane vikenda
prvi kandidat 5.000 6.250
svaki sledeći kandidat 3.750 4.700
za firmu 17.500 21.875


Ukoliko bi se obuka sprovodila u prostorijama prevoznika van Beograda, cene iz tabele "po firmi" uvećavaju se za 15% i troškove puta dva predavača.
Za nečlanove cene iz tabele uvećavaju se za 50%.

Prijave za obuku prima Sekretarijat Udruženja. Kontakt.

Štampa El. pošta

Srodne vesti