USLUGA VOĐENJA EVIDENCIJE O RADNOM VREMENU VOZAČA

Napisano .

S obzirom da prema Pravilniku o evidenciji radnog vremena člana posade vozila, prevoznici imaju obavezu vođenja evidencija o radu vozača, Udruženje je proširilo ponudu svojih usluga koje su u vezi sa obavezama prevoznika koje proizilaze upravo iz pomenutog zakona i njegovih podzakonskih akata. Usluga se odnosi na obradu i analizu podataka sa tahografskih listića, kartica vozača i iz memorije digitalnog tahografa i vođenje evidencija o radnom vremenu vozača, pod najpovoljnijim uslovima i uz pravnu pomoć iz oblasti pomenutog zakona. Zakonske obaveze prevoznika obuhvaćene ponudom su:

Štampa