bsec urta105  uetr  komora logo 48

YES!MONEY PRAVNA POMOĆ U INOSTRANSTVU

Poštovani članovi, obaveštavamo Vas da je kompanija Yes!Money uvela novu uslugu za prevoznike u međunarodnom saobraćaju. Naime, korisnici Yes!Money kartica mogu da računaju na stručnu pravnu pomoć za ulaganje žalbi nakon plaćanja kazni ili za preduzimanje drugih pravnih postupaka u svim evropskim zemljama ukoliko su potpisali ugovor sa kompanijom Yes!Money za ovu vrstu usluge. Korisnicima je zagarantovana profesionalnost pravnih službi kao i cena usluga.

Prvi uslov za korišćenje usluge pravne pomoći je da preduzeće koristi Yes!Money kartice (da poseduje barem jednu karticu). Da biste postali korisnik ovih kartica pratite ovaj link

Drugi uslov za korišćenje je da je preduzeće potpisnik aneksa ugovora za korišćenje Yes!Money kartica u kome se definiše pravna pomoć kao posebna usluga i plaća godišnja naknada za korišćenje ove vrste usluga koja iznosi 100 eur po preduzeću koje ima do 20 vozila i 200eur po preduzeću sa više od 20 vozila.

U slučaju potrebe za korišćenjem pravne pomoći (plaćanje kazne npr.), preduzeće obaveštava stručno lice u kontakt centru (omogućen razgovor na srpskom jeziku) i šalje sve podatke i dokumenta o plaćenoj kazni. Prvi nivo pravne pomoći je tumačenje dokumenata i sagledavanje valjanosti odluke o žalbi. Prvi nivo pomoći je standardna usluga i iznos te usluge je 125eur. Drugi nivo pomoći predstavlja ulaganje žalbe (ukoliko je utvrđena opravdanost) i cena te usluge iznosi 70eur. Ukoliko se spor reši u korist stranke, provizija za pravnu pomoć je 25% od vraćene sume. Treći nivo pravne pomoći je svaka druga pravna pomoć koja je specifična i ne odnosi se na klasične žalbe na kazne i slično, već predstavlja angažovanje pravnika za svaku drugu vrstu pravne pomoći. I ovde postoji definisan cenovnik uskuga koji se dobija prilikom zaljučivanja ugovora sa Yes!Money.

Za sve dodatne informacije o korišćenju YesMoney! kartica i pravne pomoći možete se obratiti Sekratarijatu udruženja na sledeće kontakte.

Oznake: Yes!Money

Štampa El. pošta