bsec urta105  uetr  komora logo 48
  • Početak
  • VESTI
  • OMOGUĆENO PLAĆANJE PUTARINE U SRBIJI POSTPEJD SISTEMOM
mt zabrane baner 728

OMOGUĆENO PLAĆANJE PUTARINE U SRBIJI POSTPEJD SISTEMOM

 putarina Poštovani članovi izmenom Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta - (putarina) ("Sl. glasnik RS", br. 56/2006, 42/2007, 126/2007, 20/2008, 12/2009 i 78/2014) omogućeno je plaćanje putarine za motorna vozila pravnih lica elektronskom naplatom putem Tag-ova u "postpejd" sistemu, na osnovu ispostavljenih računa za ostvareno korišćenje puteva, uz prethodno zaključen ugovor sa Javnim preduzećem "Putevi Srbije".

Prelazak na "postpejd" sistem je omogućen i korisnicima koji su do sad koristili TAG-ove u “pripejd” sistemu uz donošenje postojećih TAG-ova na preprogramiranje. Uz potpisan ugovor korisnik će morati da obezbedi i neopozivu bankarsku garanciju. Benefit korišćenja "postpejd" sistema je:

  • odloženo plaćanje,
  • dobijanje zajedničkog računa za korišćenje svih TAG-ova koje korisnik ima i
  • popust od 5% za uplatu mesečnog iznosa putarine realizovane u elektronskoj naplati putarine u ugovorenom roku.

Pored ovih izmena odlukom je još i izmenjena rabatna skala za “pripejd” sistem, ukinuta opcija plaćanja putarine putem bonova a uvedena i je i nova kategorija korisnika (Ia) – motorcikli. Novu rabatnu skalu za “pripejd” sistem odnosno AVANSNU uplatu za svaki pojedinačni TAG možete videti OVDE.

Odluka je stupila na snagu 02.08.2014. godine.

Štampa El. pošta

Srodne vesti