bsec urta105  uetr  komora logo 48

MODELI AKATA IZ OBLASTI RADNOG ODNOSA

05  Poštovani članovi, Sekretarijat Udruženja je izradio modele pravnih akata koji proističu iz Zakona o radu. Izrađeni su, takođe, i modeli odluka, rešenja i obaveštenja koji proizilaze iz ovih akata. U sadržaju navedenih akata je posebno obrađeno zapošljavanje vozača, opis njihovog radnog mesta i detaljan opis njihovih prava i obaveza.

Između ostalog izrađeni su: Pravilnik o radu, Pravilnik o radnim obevezama i radnoj disciplini zaposlenih, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova, Ugovor o radu (više vrsta), itd.
Za preuzimanje dokumenata obratite se Sekretarijatu Udruženja na sledeće kontakte.

Štampa El. pošta

Srodne vesti