bsec urta105  uetr  komora logo 48

MODELI AKATA IZ RADNOG ODNOSA

05  Poštovani članovi, podsećamo vas da je do 29.01.2015. godine potrebno da svoja akta iz radnog odnosa (Pravilnik o radu, Ugovore o radu...) uskladite sa novim Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014). 

Kako je Udruženje izradilo modele akata iz radnog odnosa koji proizilaze iz Zakona o radu, a usko su namenjeni preduzećima koja se bave prevozom, članovi Udruženja mogu na upit iste dobiti. Za dokumenat je potrebno kontaktirati Sekretarijat udruženja na sledeće kontakte.

Štampa El. pošta

Srodne vesti