bsec urta105  uetr  komora logo 48

ELEKTRONSKA TRANZITNA DEKLARACIJA

grbsrb

Od 25.1.2015. godine se u Srbiji u redovnom postupku, u tranzitu, koristi elektronska tranzitna deklaracija, a u slučaju kada nije moguće sprovesti redovan postupak elektronskim putem, koristiće se rezervni postupak koji je zasnovan na upotrebi pisanih dokumenata koji omogućavaju podnošenje i kontrolu deklaracija za tranzitni postupak i praćenje tranzita kada nije moguće sprovesti redovan postupak elektronskim putem.

Novim Pravilnikom o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015), stvoren je osnov za korišćenje elektronske tranzitne deklaracije. Ovaj pravilnik stupio je na snagu 24. januara 2015. godine, a primenjuje se od 25. januara 2015. godine.
Danom početka primene ovog pravilnika, odnosno 25. januara 2015. godine, prestao je da važi Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 29/2010, 84/2010, 100/2010, 56/2011, 66/2011, 14/2012, 94/2012, 97/2012, 102/2012, 120/2012, 12/2013, 39/2013, 56/2013, 109/2013, 115/2013, 8/2014, 58/2014, 79/2014 i 116/2014) osim obrazaca odštampanih u skladu sa tim pravilnikom, koji mogu da se koriste šest meseci od dana početka primene ovog pravilnika.
Novi Pravilnik možete preuzeti sa stranice propisi.

Štampa El. pošta

Srodne vesti