bsec urta105  uetr  komora logo 48

OKRUŽNI SASTANCI

okrugli sto U cilju sagledavanja stavova članova Udruženja u vezi sa parametrima raspodele CEMT dozvola za 2016. godinu i formulisanja predloga koji će biti poslat resornom ministarstvu Udruženje organizuje sastanke po okruzima na kojima će članovi izneti svoje mišljenje, stavove i predloge. Na sastancima će biti prezentovan i izveštaj o radu Radne grupe za izradu Nacrta zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju i drugim aktivnostima Udruženja.

 S tim u vezi, pozivamo Vas da prisustvujete jednom od sastanaka koji će se održati u:
- Novom Sadu u petak, 17.4.2015. godine u Privrednoj komori Vojvodine, Master centar novosadskog Sajma, III sprat, mala sala sa početkom u 13h i;
- Kragujevcu u četvrtak, 23.4.2015. godine, Šumadija sajam, Save Kovačevića BB, sala Medija biznis centra sa početkom u 13h.
Ukoliko se ukaže potreba biće organizovani sastanci i u drugim gradovima.
Za sastanke je predviđen sledeći dnevni red:
1. Izveštaj o radu Radne grupe za izradu Nacrta zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju;
2. Izveštaj o drugim aktivnostima Udruženja;
3. Parametri raspodele dozvola za 2016.
• Analiza raspodele dozvola za 2015. godinu;
• Preraspodela bazne kvote CEMT dozvola za 2016;
• Kontingenti CEMT dozvola u 2016. godini;
• Broj bodova za vožnje obavljene CEMT dozvolom u 2016. (ponderi);
• Kriterijumi za raspodelu CEMT dozvola za 2016
     - Eliminatorni kriterijumi
       1. vrsta i broj dozvola;
       2. broj vozila za dobijanje jedne CEMT dozvole,
     - Sortirajući kriterijumi;
• Redosled raspodele CEMT dozvola za 2016,
• Translacije;
4. Razno.
Nakon sagledavanja stavova članova, Udruženje će uputiti predlog resornom ministarstvu - Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sa zahtevom da do kraja maja ove godine utvrdi i objavi konačne parametre raspodele CEMT dozvola za 2016. godinu.

Štampa El. pošta

Srodne vesti