bsec urta105  uetr  komora logo 48

REZULTATI MEŠOVITE KOMISIJE SA BUGARSKOM

okrugli sto U Sofiji je 19. i 20. marta 2015. godine održan sastanak srpsko-bugarske Mešovite komisije za međunarodni prevoz putnika i stvari u drumskom saobraćaju.

Prenosimo vam najvažnije dogovore sa ovog sastanka:
• Na predlog srpske delegacije, dve delegacije su se složile da se bilateralni i tranzitni prevozi izuzmu iz sistema dozvola, i to od 1.6.2015. godine.
• Prevoz stvari za i iz trećih zemalja ostaje u sistemu dozvola a konačni kontingent ovih dozvola za 2015. godinu je 800 dozvola bez plaćanja naknade za korišćenje puteva, što će predstavljati i preliminarni kontingent za 2016. godinu.
• Dve delegacije su potvrdile i da se od 1.6.2015. godine neće naplaćivati naknada za korišćenje puteva, osim naplate putarine, odnosno vinjete, odnosno taksi za korišćenje infrastrukturnih objekata.
• Delegacije su potvrdile da su prevozi vozilima do 6 tona ukupne mase, uključujući prikolice ili do 3,5 tona korisne nosivosti, uključujući prikolice, izuzeti iz sistema dozvola za prevoz stvari za i iz trećih zemalja. Potvrđeno je i da u slučaju prevoza ovim vozilima dozvola nije potrebna kada je ispunjen jedan od uslova.
• Dve delegacije su potvrdile da se ne naplaćuje naknada za korišćenje puteva pri obavljanju prevoza stvari CEMT dozvolama, uz pridržavanje odredbi Uputstva za korišćenje CEMT dozvola.

Štampa El. pošta

Srodne vesti