bsec urta105  uetr  komora logo 48
  • Početak
  • VESTI
  • BEZ CARINJENJA ZBIRNIH POŠILJKI NA TERMINALU BEOGRAD

BEZ CARINJENJA ZBIRNIH POŠILJKI NA TERMINALU BEOGRAD

58 Radi rasterećenja Carinske ispostave Terminal Beograd ministar finansija je doneo Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka.

Ovim Pravilnikom, članom 5a određeno je da roba, koja se u drumskom saobraćaju u jednom prevoznom sredstvu prevozi za više primalaca, može se staviti u postupak tranzita kod ulazne carinarnice, ako se upućuje sledećim organizacionim jedinicama Carinarnice Beograd, i to:
- Carinska ispostava Luka Beograd,
- Carinska ispostava Skladišta,
- Carinska ispostava Pančevo,
- Carinska ispostava za poslove carinskog nadzora - Beograd,
- Carinski referat Luka.
Izuzetno od ovog stava, nosiocu odobrenja za neki od pojednostavljenih carinskih postupaka, roba se može staviti u postupak tranzita kod ulazne carinarnice i uputiti carinskoj ispostavi koja nije napred navedena, ako je ta carinska ispostava određena kao odredišna u odobrenju za pojednostavljeni carinski postupak.
Ovaj pravilnik stupa na snagu 30. maja 2015. godine.

Štampa El. pošta

Srodne vesti